logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Tlačový servis

Regionálne pracovisko pre Žilinský kraj pripravilo brožúru s názvom "Verejnosúkromné partnerstvá a miestne akčné skupiny v Žilinskom kraji".
Regionálne pracovisko NSRV SR pre košický kraj pripravilo zaujímavú brožúru "Priame platby PRV SR 2014-2020 (Krížové plnenie)", ktorú nájdete v dokumentoch na stiahnutie.
Všetky fotografie prihlásené do súťaže o "Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2014" si môžete prezrieť aj v elektronickej podobe.
Regionálne pracovisko pre žilinský kraj pripravilo brožúru s názvom "Podnikanie na vidieku II. - Pestovanie vŕby košikárskej na energetické využitie.
Regionálne pracovisko NSRV SR pre nitriansky kraj pripravilo pre záujemcov o nové programové obdobie 2014-2020 brožúru "Návrh opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020".
V brožúrke nájdete prehľad činností NSRV SR - centrálnej jednotky a siedmich regionálnych pracovísk počas doby ich pôsobenia. Brožúra bola vydaná aj v tlačenej forme.
Všetky fotografie prihlásené do súťaže o "Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP" si môžete prezrieť aj v elektronickej podobe.
Národná sieť rozvoja vidieka SR aktualizovala mapu miestnych akčných skupín schválených MPRV SR, ktorú nájdete v dokumentoch na stiahnutie.