logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Tlačový servis

Dňa 8. októbra 2011 sa v Přelouči uskutočnilo medzinárodné stretnutie aktérov vidieka za účasti námestníka ministra zemědělství ČR Juraja Chmiela, štátneho tajomníka ministra pôdohospodárstva a rozvoj...
Výsledkom 1. ročníka súťaže vyhlásenej Národnou sieťou rozvoja vidieka SR je táto publikácia, ktorá vyšla v tlačenej verzii a na našej stránke si ju môžete prezrieť v elektronickej podobe.
Táto príručka slúži ako informačný materiál a obsahuje právne nezáväzné výpovede. Požiadavky prezentované v rámci jednotlivých kapitol nepredstavujú definitívny a záväzný postup pri implementácii opat...