logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka a regionálneho pracoviska NSRV

P O Z V Á N K A

Prezentačno – informačný seminár 
Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka a regionálneho pracoviska NSRV
v priestoroch Penziónu NTS, Školská 18, Nemšová, 3. jún 2009
 

Program:
08. 00 – 08. 15 Prezentácia účastníkov
08. 15 – 08. 30 Privítanie účastníkov, úvodné slovo
Ing. Pavol Štefánek, riaditeľ spoločnosti MVL Štefánek s.r.o., Trenčín
08. 30 – 10. 00 Národná sieť rozvoja vidieka SR
Ing. Malvína Gondová, manažér NSRV SR, Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra
Ing. Branislav Gerhát, koordinátor NSRV SR, Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra
10. 00 – 10. 30 Diskusia
10. 30 – 11. 30 Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 
– aktuálna výzva Program rozvoja vidieka pre Opatrenie 3.4.1 a 3.4.2
Ing. Ján Beňadik, riaditeľ odboru rozvoja vidieka MP SR 
11. 30 – 12. 30 Diskusia
12. 30 – 13. 00 Obed
13. 00 – 14. 00 Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 
– problémy pri verejnom obstarávaní a možnosti ich riešenia – Opatrenie 3.4.1 a 3.4.2
Ing. Ivan Bzdúšek, odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie
Ing. Jarmila Kňazská, odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie
14. 00 Záver

Dokumenty na stiahnutie