logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Možnosti príjmov vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom vidieckeho cestovného ruchu

P O Z V Á N K A

Tematický regionálny workshop 
Možnosti príjmov vidieckeho obyvateľstva prostredníctvom vidieckeho cestovného ruchu.
Penzión U Juhása na Košariskách 9. júna 2009
 

Program:

08. 40 – 09. 00 Prezentácia účastníkov
09. 00 – 09. 15 Privítanie účastníkov
Mgr. Anna Abramovičová, starostka obce Košariská
09. 15 – 09. 20 Úvodné slovo
Ing. Pavol Štefánek, riaditeľ spoločnosti MVL Štefánek s.r.o. Trenčín 
09. 20 – 10. 00 Využitie regionálnych tradícií pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.
Matúš Valihora
10. 00 – 10. 15 Diskusia
10. 15 – 11. 40 Potenciál kopaničiarskeho regiónu pre tvorbu produktov vidieckeho cestovného ruchu
Ing. P. Filo, PhD. Ekonomická univerzita 
11. 40 – 12. 20 4CYKLOREGIO – Produkt vidieckeho cestovného ruchu
J. Valihora, manažér subregiónu Pod Bradlom
12. 20 – 13. 00 Propagácia vidieckeho cestovného ruchu
PhDr. M. Sluková, riaditeľka o.z. ERA
13. 00 – 13. 30 Obed
13. 30 – 14. 15 Využitie tradičného kopaničiarskeho jedla pre tvorbu produktov vidieckeho cestovného ruchu. 
Ing. I. J. Kotzig, majiteľ penziónu U Juhása
J. Valihora, manažér subregiónu Pod Bradlom
14.15.-14.30 Diskusia 
14.30 Záver

Dokumenty na stiahnutie