logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

V Přelouči sa diskutovalo o možnostiach spolupráce

Dňa 8. októbra 2011 sa v Přelouči uskutočnilo medzinárodné stretnutie aktérov vidieka za účasti námestníka ministra zemědělství ČR Juraja Chmiela, štátneho tajomníka ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Csicsaia, vedúcej oddelenia Celostátní sítě pro venkov a Technickej pomoci Zuzany Dvořákovej, manažérky Národnej siete rozvoja vidieka SR Malvíny Gondovej, koordinátora Národnej siete pre rozvoj vidieka SR Branislava Gerháta, predsedu Národnej siete MAS ČR Františka Wintera, predsedníčky Národnej siete MAS SR Andrei Hradiskej a tajomníčky NS MAS ČR Olgy Špikovej.
V rámci neformálneho jednania bol prezentovaný strategický dokument NS MAS ČR k budúcnosti metódy LEADER po roku 2014, prediskutované možnosti spolupráce MAS ČR a SR za podpory národných sietí pre rozvoj vidieka a prezentované príklady dobrej praxe pri administrácii projektov metódou LEADER. Zástupcovia sietí pre rozvoj vidieka ČR a SR prejednali rámec budúcej spolupráce pri podpore projektov na zdieľanie skúseností medzi MAS ČR a SR. Na národnej úrovni bude v ČR prebiehať ďalšia diskusia s cieľom, aby Ministerstvo zemědělství ČR mohlo čo najlepšie podporovať základné tézy Národného strategického plánu LEADER 2014+ pri prejednávaní legislatívneho rámca pre nové programovacie obdobie na pôde Európskej komisie aj voči ďalším zainteresovaným rezortným ministerstvám.
 

Fotogaléria