logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Národná sieť rozvoja vidieka SR na Agrokomplexe 2011

Národná sieť rozvoja vidieka SR pripravila aj v tomto roku expozíciu na 38. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex, ktorá sa konala na výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch 18. - 21. 8. 2011.
Expozícia bola zameraná na prezentáciu práce Národnej siete rozvoja vidieka SR a implementáciu prístupu Leader na Slovensku, regionálne produkty, tradície, súčasnosť a budúcnosť slovenského vidieka. V spoločnej expozícii NSRV SR sa predstavili spoluvystavovatelia z krajín V4 – zástupcovia z Českej republiky (Celostátní síť pro venkov, Národní síť MAS České republiky a Spolek pro obnovu venkova), Maďarska (Národná vidiecka sieť) a Poľska (Regionálna Národná vidiecka sieť - Urząd Marszałkowski Województwa Świetokrzyskiego. Zo Slovenska a z uvedených susedných krajín sa v spoločnej expozícii predstavilo aj 25 miestnych akčných skupín zo Slovenska, 6 z Českej republiky, 2 z Maďarska a 1 z Poľska. Priestor na prezentáciu svojich aktivít využilo aj Združenie mladých farmárov Slovenska ako člen NSRV SR.
V úvodný deň výstavy si spoločnú expozíciu prišla pozrieť aj oficiálna delegácia na čele s predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsoltom Simonom.
Počas výstavy sa každodenne konali v expozícii NSRV SR prezentácie regionálnych produktov, remeselných výrobkov a zručností, ľudových tradícií prostredníctvom vystúpení folklórnych súborov či prehliadky ľudových krojov zo zúčastnených slovenských miestnych akčných skupín.
NSRV SR tento rok po prvýkrát usporiadala súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS“, ktorej výsledky boli slávnostne vyhlásené počas Vidieckeho večera. Ceny víťazom súťaže odovzdal štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai. Po ocenení víťazov súťaže nasledovalo neformálne stretnutie účastníkov súťaže, zástupcov miestnych akčných skupín, Národnej siete rozvoja vidieka SR, zahraničných hostí, spoluvystavovateľov, a ďalších priateľov vidieka.
Účasť Národnej siete rozvoja vidieka na výstave Agrokomplex sa stáva tradíciou a je naším potešením sledovať ako sa každoročne rozširuje počet zúčastnených miestnych akčných skupín, podnikateľov, remeselníkov, umelcov, kolegov zo zahraničia a samozrejme spokojných návštevníkov našej spoločnej expozície. Ďakujeme všetkým ktorí prispeli svojou účasťou, aktivitou a nápadmi a tešíme sa na stretnutie o rok.

Fotografie z výstavy Agrokomplex 2011 si môžete prezrieť v našej fotogalérii.