logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

NSRV SR na výstave Země živitelka 2012

Štyri dni po uskutočnení výstavy Agrokomplex 2012 v Nitre Slováci putovali do Českých Budějovíc, aby umocnili prehĺbenie česko-slovenskej spolupráce v oblasti rozvoja vidieka.
Medzinárodná poľnohospodárska výstava Země Živitelka (30.8. - 4.9.2012) už po tretí krát privítala i zástupcov slovenského vidieka. V pavilóne "venkova" prebiehali prezentácie Národní sítě Místních akčních skupín ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Místních akčních skupín z ČR a Asociace regionálnich značek a regionálnich produktů.
Slovenský vidiek bol zastúpený Národnou sieťou rozvoja vidieka SR a štyrmi MAS: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina", Občianske združenie MAS LEV, o.z. a Občianske združenie KRAS, ktoré prezentovali svoje projekty spolupráce s českými MAS.
Jednou z hlavných tém výstavy bola obnova a rozvoj vidieka, ktorá zahrňuje činnosť miestnych akčných skupín, tvorbu a ochranu krajiny a agroturistika. Ďalšími témami diskutovanými počas stretnutí bol prístup Leader, nové programovacie obdobie 2014 - 2020 a prehĺbenie spolupráce oboch krajín.

Fotogaléria