logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

VIPA SK ako národný líder konzultácií k Európskemu vidieckemu parlamentu 2015

Práve ľudia z vidieka majú nedostatočné zastúpenie v národných a európskych debatách a pri tvorbe politík a programov. Práve sami ľudia z vidieka najlepšie poznajú svoje potreby, možnosti a silné stránky a práve podpora vidieckych komunít k aktivite pri presadzovaní ich vlastného blahobytu vedie k ich vnímaniu ako spoľahlivého partnera štátnej správy, samosprávy a politikov na všetkých úrovniach.

Aby sme mohli aj  Vaše názory  a požiadavky odprezentovať  na európskej úrovni, vyplňte dotazník, ktorý Vám zaberie 10 minút Vášho času.

Dotazník pre fyzické osoby.

Dotazník pre samosprávy.

Dokumenty na stiahnutie