logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

USMERNENIE PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala USMERNENIE  č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH  v rámci PRV SR 2014-2020.