logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Regionálne pracoviská

 

Základné údaje

Regionálne pracoviská NSRV pôsobia v 7 regiónoch Slovenska – v nitrianskom, trenčianskom, banskobystrickom, žilinskom, prešovskom, košickom a spoločné pracovisko pre trnavský a bratislavský región. Regionálne pracoviská začali svoju činnosť 1.apríla 2009.

Činnosť

Aktivity regionálnych pracovísk na rok 2014 pozostávajú zo 4 hlavných kategórií:
 

1. Zber a poskytovanie informácií, činnosť kontaktného bodu
 

2. Vzdelávacie a informačné aktivity

  • Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni
     

3. Národná a nadnárodná spolupráca

  • Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2007-2013 v rámci SR na úrovni regiónov
  • Stretnutia so zahraničnými partnermi v SR
  • Odborné exkurzie do zahraničia zamerané na témy PRV SR 2007-2013
  • Účasť regionálneho koordinátora NSRV na medzinárodných podujatiach organizovaných Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými vidieckymi sieťami iných členských štátov EÚ

4. Propagácia

  • Účasť na výstavách
  • Publikácie
  • Propagácia prostredníctvom médií (rozhlas, TV)