logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Pripravujeme pre Vás v mesiaci august 2015

• Agrokomplex 2015

účasť na 42. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
termín a miesto: 20. – 23. 08. 2015, Výstavisko Agrokomplex Nitra - priestory pavilónu M1 - „Expozícia NSRV SR“
cieľ: prezentácia činnosti ARVI a NSRV SR, poradenská činnosť k PRV SR 2007 – 2013 a k PRV SR 2014 - 2020; propagácia regiónov Slovenska v zastúpení miestnych akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev
zastúpenie: NSRV SR, ARVI, MAS, VSP, ďalší zástupcovia agrosektora
NSRV SR zabezpečí:
• kultúrny program: vystúpenia folklórnych a speváckych súborov, ukážky remesiel
• sprievodný program: módna prehliadka ľudových krojov, slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2015“, súťaž o najkrajší stánok expozície NSRV SR 2015
• tlačoviny:
- Ako zveľadiť obec - publikácia dokumentujúca výber úspešne zrealizovaných projektov z PRV SR 2007 - 2013, ktorých žiadateľmi boli obce
- Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2015 - brožúra ako výstup súťaže s rovnomenným názvom
- Spravodajca NSRV 1 - 2/2015 - občasník prinášajúci informácie z vidieckej perspektívy
- Informačný leták k Opatreniu 7 PRV SR 2014 - 2020 - poskytujúci informácie o podmienkach získania nenávratných finančných príspevkov
___________________________________________________________________________
Bližšie informácie ku kultúrnemu programu budú k dispozícii na webovej stránke NSRV SR v dokumente „Harmonogram kultúrnych vystúpení“

• Země živitelka 2015

účasť na 42. ročníku medzinárodného agrosalónu propagujúceho obnovu a rozvoj vidieka, rastlinnú a živočíšnu výrobu, poľnohospodársku techniku, potravinársku výrobu apod.
termín: 27. 08. – 01. 09. 2015 České Budějovice (ČR) - Výstaviště České Budějovice, a. s.
cieľ: prezentácia činnosti ARVI a NSRV SR, propagácia prihlásených MAS, nadviazanie kontaktov s organizáciami z oblasti rozvoja vidieka
zastúpenie:  NSRV SR, ARVI, MPRV SR, MAS

Zmena termínov plánovaných aktivít vyhradená.

Poznámky: NSRV SR – Národná sieť rozvoja vidieka SR; ARVI – Agentúra pre rozvoj vidieka; MPRV SR - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, MAS – miestna akčná skupina; VSP – verejno-súkromné partnerstvo