logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

PRV SR 2014 – 2020

04/05/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že dňa 28.04.2015 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci...
16/02/2015
Európska komisia schválila dňa 13.2.2015  Program rozvoja vidieka SR 2014-2020. Ten načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy EUR, ktoré sú k dis...
30/10/2013
Dňom 25. 1. 2013 sa začali úvodným stretnutím so zástupcami Európskej komisie neformálne vyjednávania k príprave Partnerskej dohody a operačným programom Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020....
26/04/2013
25/04/2013
25/04/2013