logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Tematický seminár pre poľnohospodárov

Dňa 18.03.2010 uskutočnilo RP NSRV pre Trenčiansky kraj v Novej Dubnici v priestoroch Hotela Dynamic aktivitu Tematický seminár pre poľnohospodárov zameraný na výzvu 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam a na implementáciu projektov PRV SR 2007-2013. Seminár bol určený pre zástupocov poľnohospodárskych subjektov, zástupcov zväzov, komory a iných združení. Seminára sa zúčastnilo 24 osôb. Lektorsky uvedenú aktivitu zabezpečovali Ing. Milan Michalička, Ing. Marek Halčín a Ing. Peter Ježo. V prezentáciách sa účastníci dozvedeli aktuálne informácie o výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007-2013 opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, o formulári žiadosti o NFP, a podmienkach na jej predloženie.
V ďalšej časti bol lektormi prezentovaný systém finančného riadenia projektu a informácie týkajúce sa zabezpečenia majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu pri projektoch PRV SR 2007-2013. Nakoniec v diskusii účastníci využili možnosť konzulácií svojich otázok s lektormi. Účastníci dostali na svoje otázky kvalifikované odpovede.
Záver: Uskutočnenie seminára prispelo k zlepšeniu informovanosti účastníkov o vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zároveň k zlepšeniu implementácie projektov PRV-SR 2007-2013.  

Fotogaléria