logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

2. medzinárodná konferencia NSRV SR

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR
pod záštitou  
Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Vás pozýva na
 
2. medzinárodnú konferenciu
Národnej siete rozvoja vidieka SR
 „Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader“,
ktorá sa bude konať v dňoch
 
1. – 2. decembra 2010
v kongresovej sále „Lagoon“ hotela Senec,
Slnečné jazerá – sever, Senec
 
Cieľom konferencie je poskytnúť aktuálne informácie k implementácii PRV SR 2007-2013 a zároveň podporiť výmenu skúseností medzi zástupcami Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2007-2013, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a miestnymi akčnými skupinami SR, ako aj umožniť vytvorenie partnerstiev v rámci projektov spolupráce medzi českými a slovenskými MAS. 
 
Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Dokumenty na stiahnutie