logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 1. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS". Do súťaže sa môžu zapojiť schválené miestne akčné skupiny na Slovensku. Miestnym akčným skupinám ponúkame možnosť prezentovať svoje územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS zaujímavé, originálne alebo výnimočné. Viac informácií o súťaži nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie