logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Pozvánka na Medzinárodnú konferenciu „Národná sieť rozvoja vidieka – spájanie aktivít pre hospodársky a sociálny rozvoj vidieka“

Cieľom medzinárodnej konferencie je za účasti zástupcov SR (zainteresované strany v oblasti rozvoja vidieka, na miestnej, regionálnej, národnej úrovni) a zástupcov členských štátov EÚ predstaviť Národnú sieť rozvoja vidieka Slovenskej republiky, jej ciele a aktivity, ktoré sú úzko späté so zlepšovaním riadenia, mobilizáciou vidieckych aktérov a zdrojov vo vidieckych oblastiach a zároveň poukázať aj na dopady a vplyv implementácie národných sieti rozvoja vidieka členských štátov EÚ a vytvorenie spolupráce v rámci Európskej siete rozvoja vidieka.

Podrobné informácie sú uvedené v priložených dokumentoch - pozvánke a programe.

Dokumenty na stiahnutie