logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Regionálny workshop pre verejno-súkromné partnerstvá pripravujúce sa na 2. výzvu Implementácie integrovaných stratégií rozvoja územia I.

v priestoroch HORSKEJ CHATY-KĽAK (Fačkovské Sedlo)

15. október 2009

Program:
08:45 – 09:00 – Prezentácia účastníkov
09:00 – 09:30 – Otvorenie workshopu, informácia o Národnej sieti rozvoja vidieka, predstavenie účastníkov
09:30 – 10:30 – Obsah integrovanej stratégie + diskusia – Ing. Malvína Gondová – ARVI Nitra
10:30 – 11:30 – Objektívne hodnotiace kritériá + diskusia – Ing. Malvína Gondová – ARVI Nitra
11:30 – 12:30 – Kvalitatívne výberové kritériá + diskusia – Ing. Branislav Gerhát – ARVI Nitra
12:30 – 13:00 – Obed
13:00 – 15:30 – Proces kreovania partnerstva a postupnosť príprav na odovzdanie stratégie – MAS LEV + diskusia – Ing. Andrea Hradiská
15:30 Záver

Návratku, prosím, pošlite, najneskôr do 12.októbra 2009  na e-mailovú adresu: milo@mvlstefanek.sk

alebo faxom na číslo: 032 74 84 914

alebo poštou na adresu:
MVL Štefánek s.r.o.
Regionálne pracovisko NSRV SR
Hlavná 1
911 05 Trenčín

Dokumenty na stiahnutie