logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Regionálny workshop pre LEADER II

Dňa 19.11.2009 uskutočnilo RP NSRV v Trenčíne regionálny workshop opatrenia osi 4 LEADER. Workshop bol určený pre zástupcov a členov dvoch verejno-súkromných partnerstiev, ktorým bol udelený štatút Miestnej akčnej skupiny v Trenčianskom kraji. Uvedený workshop sa uskutočnil v Trenčianskych Tepliciach v území MAS. Podujatie sa uskutočnilo v plánovanom termíne. Workshopu sa zúčastnilo 14 účastníkov, najmä z radov zástupcov a členov verejno-súkromných partnerstiev. Lektorsky uvedenú aktivitu zabezpečovali Mgr. Ingrid Kocianová z RO (MP SR) a Ing. Marek Halčín (PPA Bratislava). Účastníci sa dozvedeli najnovšie informácie súvisiace s implementáciou Integrovaných stratégií rozvoja územia, novými usmerneniami pre MAS, systémom finančného riadenia MAS, predkladaním žiadostí o platbu a taktiež dostali fundované odpovede na svoje otázky v diskusii, ktorá sa uskutočnila po prezentáciách lektorov.

MVL Štefánek s.r.o.
Regionálne pracovisko NSRV SR
Hlavná 1
911 05 Trenčín

Dokumenty na stiahnutie