logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Tematický seminár - Vidiecky cestovný ruch

Dňa 01.12.2009 uskutočnilo RP NSRV pre Trenčiansky kraj v Bojniciach aktivitu Tematický seminár – vidiecky cestovný ruch. Seminár bol určený pre široké spektrum žiadateľov pôsobiacich vo vidieckom cestovnom ruchu, ktorí predložili alebo plánujú predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Podujatie sa uskutočnilo v plánovanom termíne. Seminára sa zúčastnilo 30 účastníkov, najmä z radov poskytovateľov ubytovania na súkromí. Lektorsky uvedenú aktivitu zabezpečovali pani Monika Budovcová (Čierny Balog), pán Ján Roháč (nadácia Ekopolis, Banská Štiavnica), pán Matej Sanitrár (Banská Bystrica) a pani Ing. Vanda Maráková PhD. (UMB Banská Bystrica). Účastníci sa dozvedeli aktuálne informácie o možnosti podpory aktivít vo vidieckom cestovnom ruchu prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, praktické skúsenosti súvisiace s poskytovaním ubytovania na súkromí (legislatívne, hygienické požiadavky). P. Roháč vo svojej prezentácii zaoberajúcej sa trvaloudržateľným vidieckym cestovným ruchom dal do pozornosti najmä neoslabovanie možností budúcich generácií napĺňať svoje potreby. Nasledujúca prezentácia prezradila čo očakávajú zahraniční návštevníci pri vidieckom cestovnom ruchu a čo ovplyvňuje ich zážitky. Posledná prezentácia bola venovaná produktom cestovného ruchu, jeho skutočnej a komerčnej tvorbe. Účastníci vyslovili svoju požiadavku na uskutočnenie ďalšieho seminára, ktorý by mohol byť zameraný na to, akým spôsobom možno zvýšiť a skvalitniť ponuky služieb a na praktickú tvorbu produktu vidieckeho cestovného ruchu v danej oblasti.

Program:
08:45 – 09:00 – Prezentácia účastníkov
09:00 – 09:10 – Otvorenie workshopu, informácia o Národnej sieti rozvoja vidieka, predstavenie
lektorov
09:10 – 10:40 – Požiadavky pre ubytovanie na súkromí – M. Budovcová
10:40 – 10:45 – Prestávka, občerstvenie
10:45 – 12:15 – Trvaloudržateľný vidiecky cestovný ruch – J. Roháč
12:15 – 12:45 – Obed
12:45 – 13:45 – Vidiecky cestovný ruch očami zahraničných návštevníkov – M. Sanitrár
13:45 – 15:15 – Marketing a propagácia vo VCR – V. Maráková
15:15 – 15:30 – Námety a podnety účastníkov
15:30 Záver

MVL Štefánek s.r.o.
Regionálne pracovisko NSRV SR
Hlavná 1
911 05 Trenčín

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Tematický seminár - Vidiecky cestovný ruch
Tematický seminár - Vidiecky cestovný ruch
Tematický seminár - Vidiecky cestovný ruch
Tematický seminár - Vidiecky cestovný ruch

Tematický seminár - Vidiecky cestovný ruch