logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Regionálny workshop pre verejno-súkromné partnerstvá pripravujúce sa na 2. výzvu Implementácie integrovaných stratégií rozvoja územia II.

v priestoroch Salaša Kostrín, Klátova Nová Ves 08. december 2009

Program:
09:30 – 09:45 – Prezentácia účastníkov
09:45 – 10:00 – Otvorenie workshopu, privítanie lektora a účastníkov, informácie o Národnej sieti
rozvoja vidieka a regionálnom pracovisku pre Trenčiansky kraj
10:00 – 12:30 – Proces kreovania partnerstva a postupnosť príprav na odovzdanie stratégie –
Miestna akčná skupina Horný Liptov + diskusia – Mgr. Vlasta Körnerová
12:30 – 13:00 – Obed
13:00 – 15:30 – Budovanie partnerstiev (diskusia zúčastnených verejno-súkromných partnerstiev)
15:30 Záver

Počet účastníkov je limitovaný, preto budú uprednostnení skôr nahlásení účastníci.

Návratku, prosím pošlite najneskôr do 4. decembra 2009
na e-mailovú adresu: milo@mvlstefanek.sk
príp. faxom na: 032 74 84 914
príp. telefonicky potvrďte Vašu účasť na: 032 / 74 84 919

Dokumenty na stiahnutie