logoTlačový servisDokumentyGalérieUžitočné linkyKontakty

Tematický seminár pre poľnohospodárov

V dňoch 10. a 11. decembra 2009 uskutočnilo RP NSRV pre Trenčiansky kraj v Podkylave aktivitu Tematický seminár pre poľnohospodárov. Seminár bol určený pre zástupcov poľnohospodárskych subjektov na aktuálne témy týkajúce sa problémov poľnohospodárskych subjektov. Podujatie sa uskutočnilo v plánovanom termíne. Seminára sa zúčastnilo 26 účastníkov. Lektorsky uvedenú aktivitu zabezpečovali Ing. Vladimír Trenčan, Ing. Milan Michalička, Ing. Vojtech Tĺčik, PhD., Ing. Pavol Štefánek a Ing. Jarmila Kňazská. Na seminári lektori prezentovali súčasné a plánované možnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Konkrétne zameranie bolo na opatrenie 1.1 Modernizácia fariem a opatrenie 3.1 Diverzivifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam. Pán Tĺčik prezentoval príklad dobrej praxe prostredníctvom podporeného zariadenia cez diverzifikáciu. Podnikatelia v poľnohospodárstve mohli dozvedieť praktické informácie a osobné skúsenosti spojené s prevádzkou uvedeného zariadenia. Účastníci boli informovaní o aktuálnom stave krížových kontrol (cross-compliance) podľa jednotlivých zákonných požiadaviek na hospodárenie a posledná prezentácia bola venovaný dobrým poľnohospodárskym a environmentálnym podmienkam. Účastníci vyslovili svoju požiadavku na uskutočnenie ďalšieho seminára, ktorý by mohol byť zameraný na aktuálny stav výziev, implementácie úspešných projektov a plánované aktivity a výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúry do budúcnosti.

Záver: Uskutočnenie tematického seminára prispelo k zlepšeniu informovanosti účastníkov o programe rozvoja vidieka SR 2007-2013, o aktuálnych a plánovaných výzvach Pôdohospodárskej platobnej agentúry a o situácii týkajúcej sa krížových kontrol a dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok.

Fotogaléria